Πολιτισμος

Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019, και ώρα 6:30 μμ. στην αίθουσα του Συλλόγου Φίλοι Γραμμάτων & Τεχνών " ο Λύσιππος" (πρώην Samantha) θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον καθηγητή-ερευνητή κ. Τηλέμαχο Λουγγή, όμοτιμο Διευθυντή Ερευνών, Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, με θέμα “Σχετικά με την πτώση του Βυζαντίου".