Κώστας Παππής

Στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας την Κυριακή, 14 Ιουλίου, ώρα 12:00
Μ
ε αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Κώστα Παππή «Οι ψυχές των τόπων - Οδοιπορικό σε μιαν άλλη Κορινθία»